Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en de daarbij behorende dienstverlening en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt.

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) van kracht. Ook wel bekend onder: General Data Protection Regulation (GDPR)

Doel van de gegevensverwerking

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult – of ons een e-mail stuurt – worden de door u ingevulde gegevens bewaard zolang dit op basis van de inhoud nodig is. Hiervoor wordt uw goedkeuring gevraagd.

Statistieken

Op de website worden algemene gegevens van uw bezoek bijgehouden. Uw eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Deze gegevens dragen bij aan de verdere optimalisatie van onze website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van onze digitale diensten géén gebruik van Cookies. Een Cookie is een klein bestandje welke door de website wordt gestuurd en welke door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Inzage en correcties

Indien u een relatie met Rijsdijk Reclame heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden.

Aanpassingen privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid aan te passen.
Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.